La Ruta dels Riuraus seleccionada en el primer congrés d’internacional de Rutes del Vi celebrat a Itàlia.

La Ruta en CreaTurisme Comunitat Valenciana
27 setembre, 2023
Turisme experiencial en Fitur’23 amb la Ruta dels Riuraus.
27 setembre, 2023

La ruta dels Riuraus va ser seleccionada per Iter Vitis España, l’associació cultural del qual del consell d’europea que uneix a més de vint països europeus.
Espanya va estar representada per la ruta dels riuraus com a element diferencial de la pansa en la cultura del vi al costat de països de Portugal, França, Itàlia, Moldàvia, Herzagovina i Sud-àfrica.

Dilluns passat 19 de setembre de 2022, va tindre lloc el primer congrés internacional de rutes del vi celebrat en Alba, Itàlia.
La ruta dels riuraus va ser convidada i seleccionada per Iter Vitis, un dels itineraris culturals del Consell d’Europa que uneix a una vintena de països amb el paisatge de la vinya com a fil conductor i del qual la ruta dels riuraus és soci fundador a través d’Iter Vitis España.

Durant tota la jornada es va debatre sobre el futur del enoturisme i es van presentar projectes de països de Portugal, França, Moldàvia, Hercegovina, Sud-àfrica i la ruta dels riuraus que va representar a Espanya, per la singularitat de la pansa dins del enoturisme.
Tots els projectes van intercanviar experiències, posant l’accent en com a nucli de la trobada en les bones pràctiques.
En el cas de la ruta dels riuraus, es va realitzar una presentació dels tres eixos de la ruta: producció, transformació i comercialització, així com l’arquitectura vinculada a la pansa, sent l’aportació en bones pràctiques la protecció i posada en valor de la declaració de BIC immaterial de «l’Escaldà»; la connexió dels itineraris cicloturistes amb la Eurovelo 8, i la presència del producte gastronòmic diferencial de la pansa en les diferents trobades que organitza la xarxa de ciutats creatives de la gastronomia per tot el món.

Aquest congrés va ser organitzat per la Federació italiana de la ruta del vi, l’oli i el sabor i Iter Vitis Europa, per la qual cosa la ruta dels riuraus ha tingut l’oportunitat d’intercanviar experiències i donar a conéixer la ruta a nivell europeu.

X