La Ruta en CreaTurisme Comunitat Valenciana

LA RUTA DELS RIURAUS MIRA TAMBÉ A EUROPA
26 juny, 2019
La Ruta dels Riuraus seleccionada en el primer congrés d’internacional de Rutes del Vi celebrat a Itàlia.
27 setembre, 2023

La Ruta dels Riuraus pertany des del passat 8 de juny 2022 a CreaTurisme. CreaTurisme és una estratègia de Turisme Comunitat Valenciana per a impulsar la diferenciació turística mitjançant la creació de productes experiencials. Tota l’oferta turística es promociona a través d’Experiències CV, plataforma d’experiències que posa en el mercat les propostes creades per les pròpies empreses de la Comunitat Valenciana.
Els avantatges que suposa el pertànyer a CreaTurisme per a la Ruta dels Riuraus és tindre accés preferent a les actuacions de Turisme Comunitat Valenciana, una major visibilitat en els seus webs, així com en altres accions de promoció (fires, fullets, etc.), a més participar en activitats formatives i de comercialització especialment dissenyades per als adherits a CreaTurisme i poder obtindre una major puntuació en el Programa d’Ajudes de Turisme Comunitat Valenciana.

X